Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası boşanmanın eşlerle ilgili mali sonuçlarındandır. m.175 göre yoksulluk nafakası alacaklısı olan eş ağır kusurlu ve tam kusurlu olmamalıdır. Eşit kusurlu ve kusursuz eş alabilir.

 

*Evlenme olmaksızın başkasıyla fiilen evliymiş gibi birlikte yaşayana yoksulluk nafakası verilemez.

 

Yoksulluk nafakası isteyen yoksulluğa düşecek olmalıdır.

 

-Geliri yetersiz olmalıdır.

 

-İşten iradesi dışında ayrılmış olan alabilir.

 

-“Ev kadını” tabiriyle çalışmayan kadın alabilir.

 

-Henüz maaş bağlanmayan alabilir.

 

-Asgari ücret alan alabilir. (Asgari ücretle çalışıyor olması, yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu değildir. Ancak bu durum nafaka miktarının belirlenmesinde esas alınacaktır.

 

-Geçici işte çalışan alabilir.

 

-Maddi-manevi tazminat alma (Yargıtay kararı) kararı gereğince yoksulluk nafakası almasına engel değildir.

 

YOKSULLUK NAFAKASI ALAMAYACAK OLANLAR

1- AYLIĞI YETERLİ OLAN YOKSULLUK NAFAKASI ALAMAZ.

 

-Dul aylığı yeterli olanlar,

 

-Emekli aylığı yeterli olanlar,

 

-Yaşlılık aylığı yeterli olanlar,

 

-Özürlülük aylığı yeterli olanlar,

 

-işsizlik aylığı alan,

 

-Yeterli kira geliri olan,

 

-Sigortalı işte çalışan

 

-Mesleği varsa yoksulluk nafakası verilmez. Ancak o meslekteki eleman fazlalığı sebebiyle iş bulamamışsa ya da iş bulmuş da aylığı yeterli değilse kendisine yoksulluk nafakası verilmelidir.

 

2- YOKSULLUĞU KALDIRAN MALVARLIĞI OLANLAR ALAMAZ.
– Yeterli taşınmazı olan alamaz.
– Yeterli parası olan alamaz.

 

3 – YOKSULLUĞU KENDİ YARATANLAR ALAMAZ.

 

– Yeteneğine rağmen isteyerek çalışmayan alamaz.
– Yeterli geliri olan işten kendi isteği ile ayrılan alamaz.
– Muvazaalı devir yapan alamaz.
– Sürekli kumar oynayan alamaz.

4 – KARŞI TARAFIN ÖZELLİĞİNDEN ALAMAZ.

 

– Eşi yoksul olan alamaz.
– Geliri denk olan alamaz.

 

YOKSULLUK BELİRLENMELİDİR.
Yoksulluk nafakası verilebilmesi için yoksulluk nafakası isteyenin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesi gerekmektedir.

 

“Davacı yararına yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için, boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceğinin gerçekleşmiş olması gerekir. Dosyada davacının ekonomik durumuyla ilgili bir araştırma bulunmamaktadır. Davanın ekonomik durumu ve gelirinin bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir” Y.2 HD., 22.01.2008, 4156-357

 

A-ÇALIŞMA BELİRLENMELİDİR.
Yoksulluk nafakası verilebilmesi için yoksulluk nafakası isteyenin çalışıp çalışmadığının kesin olarak belirlenmesi gerekir. Yoksulluk nafakası isteyenin çalıştığı ileri sürülen işyerinden araştırma yapılmalıdır.Yapılacak araştırmada;
-Boşanma davası açılmasından önce ve dava süresince çalışıp çalışmadığı,
-Hangi dönemlerde çalıştığı,
-Net geliri,
-İşten ayrılma varsa sebebi,
-İşten ayrılma sonucu kendisine tazminat ödenip ödenmediği belirlenmelidir.
İşin sürekliliği, alınan ücretin ne olduğu, ücret belgesinin olup olmadığı, yurtdışında çalışma varsa belgelendirilmeli, gerekirse tanık dinlenmelidir.

 

*Evlenme birliği boşanma ile sona ermiş olmalıdır.

 

Hemen boşanma avukatı talebinde bulunabilirsiniz.