Yabancı ülkelerdeki mahkemeler tarafından verilmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’de Uygulanması

Yabancı ülkelerdeki mahkemeler tarafından verilmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’de Uygulanması

Yabancı ülkelerdeki mahkemeler tarafından verilmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’de Uygulanması

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o ülke kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilimların Türkiye’ de uygulanabilmesi, yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.

Yabancı ülkelerce verilmiş olan mahkeme kararları, Türkiye’ de uygulanacaksa bu kararların Türk Mahkemelerince tenfiz edilmesi gerekir. Yabancı mahkeme kararı infaz hükümleri içeriyorsa, yani Türkiye’ de uygulanması gerekiyorsa tenfiz davası, infaz hükümleri içermiyorsa Tanıma Davası açılmalıdır. Ancak tenfiz daha geniş kapsamlı olduğu için genellikle bu davanın açılması yoluna gidilmektedir. Yabancı bir mahkeme kararının tenfizi o kararın icra edilebirliği demektir. Tanımada icra değil, o ilamdan kesin delil veya kesin hüküm olarak yararlanma durumu vardır