Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk özel boşanma sebeplerinden biridir. TMK. m. 164, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre.
Terk mutlak boşanma sebeplerindendir. (TMK. m. 164) aynı zamanda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun son düzenlemesi
Terk sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için gereklilikler.
• eşlerden birinin ortak yaşamdan ayrılması gerçekleşmelidir,
• ortak yaşama son verme kastı bulunmalı ve bu belirlenmelidir,
• ayrılık, hukuka aykırı olmalıdır,
• ihtar koşulu gerçekleşmelidir.
Terk Sebebi ile açılan boşanma davası maddi tazminat ve manevi tazminat konusu olarak görülmemelidir. Terk fiili terk edilen eşe karşı yapılan direk bir fiil değildir. Bu nedenle uzman bir boşanma avukatı yardımı önem taşıyan konuların arasındadır.
Şimdi bu konuya ilişkin olmak üzere Yargıtay’da yapılan uygulamalardan konuya ilişkin incelenmiş örneklere bakarak detaylı açıklamaları izah etmeye çalışalım.
EŞLERDEN BİRİ ORTAK YAŞAMDAN AYRILMALIDIR
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 164 f. I hükmüne göre eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile terk olgusu iki şekilde gerçekleşebilmektedir;
1. Gerçek terk,
2. Yapıntı terk.