Evlenmenin Butlanı Davası Bulunmamalıdır

Evlenmenin Butlanı Davası Bulunmamalıdır

Evlenmenin Butlanı Davası Bulunmamalıdır

Terk Sebebine Dayanan Boşanma Davası açılabilmesi için zorunlu gerçekleşmesi gereken koşullar vardır. Bu koşullar gerçekleşmez ise dava red edilmelidir.
Dava öncesinde evliliğin iptali davası (Butlan Davası) mevcut ise yasaya göre boşanma davası olgusunu tüm koşulları oluşmuş olup ayrı olan eş, yargı yolu ile verilen haklı bir ayrı yaşama gerekçesine sahiptir. Bu şekilde alınmış bir kararın olmaması zorunludur.
Bilindiği üzere 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 128 inci maddesine göre evliliğin feshi davasında yetki ve yargılama usulü boşanmada ki hükümlere tabidir. O halde 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 162/2 inci maddesinde yer alan kural evlenmenin feshi davalarında da kıyas yolu ile uygulanır. Evlenmenin feshi davasının reddine ilişkin kararın kesinleşme tarihine kadar karı kocadan her biri diğerinden ayrı yaşamak hakkını haizdir. FEYZİOĞLU, s. 281.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun m. 160 hükmüne göre evlenmenin butlanı davasında, yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler (TMK m. 168. 169, 184.) uygulanır.
O halde eşlerden her biri evlenmenin butlanı davasının reddine ilişkin kararın kesinleşme tarihine kadar diğerinden ayrı yaşamak hakkına haizdir. Çağrının bu sürelere uygun olarak yapılıp yapılmadığı denetlenmelidir.