Ayrı Dava Müracaata Bırakılmışsa

Ayrı Dava Müracaata Bırakılmışsa

Ayrı Dava Müracaata Bırakılmışsa

Konuya öncelikle 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin hükümlerine göre incelemek gerekmektedir.
TEKİNAY’a göre boşanma davası açıldıktan sonra taraflar barışarak bir araya geldikten sonra ve davayı takipsiz bıraktıkları için dosyanın işlemden kaldırılmasından sonraki terk de haksızdır. TEKİNAY, s. 230.
İşlemden kaldırılmış olan boşanma veya ayrılık davasının derdest olduğu sürece 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 132 inci maddesine göre yapılan ihtar geçerli sayılmaz. Bu Konu ile ilgili bir tek istisna bizim tarafımızdan tespit edilmiş ve bir önceki yazımızda bunu vermiştik.
İşlemden kaldırılan dava dosyası her zaman taraflardan birinin başvurusu üzerine ele alınabileceği için dava derdest sayılır. Y2HD. 2.11.1971,6**7-6**6.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre de aynı kurallar geçerlidir. Bu Kurallarda Değişiklik Yapılmamış olduğu gibi alınmıştır.
“…Davacı koca tarafından davalı kadın aleyhine Zeytinburnu 1. Aile Mahkemesinin 2004/921 Esasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davası 22.12.2004 tarihinde başvuruya kalmış ve 27.4.2005 tarihinde açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Terk nedeniyle boşanma dayanağı olan ihtar istemi 17.6.2005 tarihinde talep edilmiştir. Boşanma davasının kanunen açılmamış sayıldığı günde karı kocanın ayrı yaşama hakkı son bulur. Türk Medeni Kanununun 164. maddesinde gösterilen sürelerde bu tarihten itibaren işlemeye başlar. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davasının 27.4.2005 tarihinde açılmamış sayılmasına karar verilmekle birlikte, davanın gerçekte yasadan dolayı üç aylık yenileme süresinin dolduğu, 23.3.2005 günü açılmamış hale geldiği ve bu tarihten itibaren 4 aylık süre geçmeden ihtar isteğinde bulunulduğu nazara alınmadan davanın reddine karar verilmesi gerekirken geçersiz ihtara dayalı terk sebebiyle boşanma davasının kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 14.11.2007. 2**9-1**4.
Boşanma avukatının ilgisizliği, bilgisizliği, yetersizliği sebeplerinden her hangi birisi nedeni ile oluşan bu hata yine boşanmak isteyen taraf için beklenti dışı bir sonuç doğurmuştur.
Görüldüğü gibi kanunlar bir bütündür. Birbirinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle olayları bulunduğu andaki şartlarına göre değerlendirmek genel yapılan bir uygulama hatasıdır ve bu nedenle şartlara göre yapılan usul hataları nedeni ile ciddi zaman kayıpları ve tarafların içlerine düştüğü olumsuz durumlar söz konusudur. Bu nedenle her zaman önerdiğimiz gibi uzman bir boşanma avukatı analizinde içinde bulunduğunuz durumu gözden geçirilerek profesyonel bir yaklaşım size daha uygun şartları sağlayacaktır.
Unutmayın Avukatlık ücrete tabidir. Uzman boşanma avukatı ile yola çıkmadığınız da zaman ve para kaybetme olasılığı sizin durumunuza göre değişkenlik gösterir. Her zaman en doğru davranış karşı tarafın en iyi boşanma avukatı ile yola çıktığını düşünmektir.
Boşanma davalarının çeşitlerine göre mutlak boşanma sebeplerinden biri ile açılan bir boşanma davası var ise maddi tazminat ve manevi tazminat konuları gündeme gelecektir.