ANLAŞMALI BOŞANMA HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Öncelikle anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için tarafların boşanma konusunda anlaşmış olmaları gerektiği gibi boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu konularında da anlaşmış olmaları gerekir. Taraflar her konuda anlaşamamışlarsa boşanma kararı verilemez. Soru 1: Evleneli 6 ay oldu anlaşmalı boşanabilir miyim? Tarafımıza sıkça gelen bir sorudur. Evliliğiniz henüz bir yılı doldurmamış ise de anlaşmalı olarak tek…

Devamı

Mal Rejimi

Madde 179: Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejimi hükümler uygulanır. Madde 180: Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir. 179. ve 180 maddelerde boşanma veya ayrılığa karar verilmesi halinde mal rejimi konusunda nasıl karar verileceği düzenlenmiştir. Buna göre, boşanma halinde; mal…

Devamı

Velayet Davaları

Boşanma hükmünün kesinleşmesinen sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 336 f. 3 hükmüne göre velayet hakkının kime verileceği Aile Mahkemesi hakimi belirler. Velayetin bir tarafa verilmesi sonucu diğeri velayet hakkını kaybedecektir. Velayet düzenlenmesinde çocukların güvenliğini tehtit eden ciddi ve inandırıcı bir delil bulunmadığı sürece kardeşlerin birbirlerinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Çocukların üstün yararı da bu…

Devamı

Nafakanın Artırılması Veya Azaltılması

Madde: 329-Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hallerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir. AÇIKLAMA Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, birbirlerine karşı çocuk adına nafaka davası…

Devamı

Genel Olarak Boşanma Davaları

Bosanma Davalarının Açılma Koşulları   Boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak sayabiliriz. Davaların açılma koşulları: 1.Eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle cinsel ilişki kurması ( zina yapması ) 2.Eşlerden birinin, diğer eşin hayatına kastetmiş bulunması, 3.Eşlerden birisine diğer eşin,  pek kötü davranması, 4.Eşlerden birisine diğer eşin ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması, 5.Eşlerden birinin…

Devamı

Sizi Delirten Eşiniz Mi?

Anlaştığınızı sandığınız konularda birdenbire ve açıklamadan fikirlerini değiştirir, planlarınızı, anlaşmanızı bozarlar. Sizin doğrularınızı dikkate almazlar. “Şimdi konuşmak istemediğini biliyorum, ama konuşamazsam çatlayacağım”, “Şunu sevmediğini biliyorum ama…” sürekli kurdukları cümlelerdendir. Özel ilgi beklerler ve bu ilginin gecikmesini yada olmamasını tolere edemezler. Sizin koşullarınız önemli değildir, önemli olan onun o anki ihtiyaçlarıdır. Duygularınızı, paranızı, zamanınızı sömürürler. Sizden…

Devamı

Neden Bu Kadar Fazla Boşanıyoruz?

NEDEN BU KADAR FAZLA BOŞANIYORUZ? He ne kadar aşkın, sevginin, acının ölçüsü olamazsa da bir kilo acı çektim vs. diyemesek de aşkı bir şekilde ölçmeye çalışalım. 0’dan 100’e kadar derecelendirelim. En ileri düzeydeki aşka %100 diyelim. • AŞK BİR GÖRME KUSURU, EVLİLİKTE BU KUSURUN TEDAVİSİDİR. Aşık olduğumuz kişide neyi görmek istersek onu görür, hangi özellikleri…

Devamı

Evliliklerde Sadakatsizliğin Nedenleri Ve Çeşitleri

Evliliklerde bir çok özel sorun alanı var Ancak sadakatsizlik bunlar arasında sık rastlanmasına karşın en az anlaşılanı. Sadakatsizlik basit bir anlatımla, evlilik dışında 3. Kişi/kişilerle yaşanan duygusal ve /veya fiziksel bir ilişki sonucu mevcut birlikteliğin beklentilerinin yada standartlarının çiğnenmesi anlamına gelir. Aldatma ise sadakatsizlik sonucu kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çeşitli yalanlar yada dürüstlük sınırları dışında…

Devamı

Evlilik 21 Yüzyıla Yakışıyor Mu?

Evlilik 21 Yüzyıla Yakışıyor Mu? Zaman ilerledikçe evlilik anlamsızlaşıyor mu? Değişen ihtiyaçlar evliliği şekillendirip işlevini etkisizleştiriyor mu? Evliliğe tercih edilebilecek yeni şeyler olmalı mı? Artık değişen çağla birlikte birlikte yaşama isminde yeni bir kavram ortaya çıktı. Evlenmeden insanlar birlikte yaşayabiliyorlar. Bu birlikte yaşama modeli evlenmezden önce çiftlere evlilikle ilgili, birbirlerini tanımakla ilgili önemli ipuçları vermiyor…

Devamı